SATRANÇSEVERLER DERNEĞİ PROGRAMI

GİRİŞ

Satrançseverler Derneği olarak satranca saygınlığını yeniden kazandırmak üzere harekete geçiyoruz. Türkiye’nin en doğusundan en batısına tüm Satrançseverleri kucaklayarak yola çıkıyoruz. Bizler Satrançseverler olarak satranç camiasının büyük bir değişim arzusu içinde olduğunu biliyoruz. Satranç camiasının tüm değerli unsurları bir araya gelerek büyük atılımlarda bulunma kapasitesine sahiptir.

 • Satranççılar
 • Satrançseverler Derneği olarak birinci önceliğimiz satrancın ana unsuru olan satranççılardır, çünkü satranççılar satranç oynamadığında satrancın diğer tüm unsurları anlamlarını yitirirler.
 • Satranç bir balon olarak değil, ayakları yere basacak şekilde sanayi tesislerinden, ücra köylere kadar yaygınlaşmalıdır. Bu amaçla gerekli kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak çalışacağız.
 • Satrancı, sporcu olarak meslek edinen ve başarı kazanan kişilerin geçim sıkıntısı yaşaması üzücüdür. Böyle bir durumun yaşanmaması için satranca saygınlığının kazandırılması gerekir. Bu dernek olarak varoluş nedenlerimizden birisidir.
 • Satranç konusunda kendisini geliştirmek isteyen kişiler için veritabanları, kitaplar ve yazılımlar ulaşılabilir olmalıdır. Dünyanın önde gelen tüm kitaplarının ve yayınlarının görenlerin ve görmeyenlerin kullanımına sunulması gerektiğini düşünüyoruz.
 • Türkiye, iyi bir eğitim sistemi kurulduğu takdirde, her yıl yeni kadın ve erkek büyük usta satranççı çıkaran ve dünya sıralamasında ilk 10 ülke arasında yer alabilecek kapasiteye sahiptir. Dernek olarak bu potansiyelin bir an önce gerçekleştirilmesi gerektiğini düşünüyoruz.
 • Turnuvaların oyuncu dostu olarak yeniden düzenlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ekonomik sıkıntısı olan sporcular yurt imkanlarından yararlanmalıdır. Oyuncu lisans ücretleri mümkünse kaldırılmalı, mümkün değilse sembolik bir rakama düşürülmelidir. Turnuva salonunda mutlaka ilk yardım bilgisi olan kişiler yer almalıdır.
 • Kulüpler
 • Satranç Kulüpleri satrancın en önemli unsurlarındandır.
 • Her ilde köklü, devamlılığı olan satranç kulüplerinin kurulması satrancın saygınlığına önemli katkı sağlar.
 • Satranç kulüplerinin ekonomik yönden güçlendirilmesi için modeller üzerinde çalışarak, bunları kulüplerle paylaşacağız.
 • Satranç kulüplerinin basında daha fazla yer alabilmesi için kulüplerle iş birliği içinde çalışacağız.
 • Kulüplerin satranç eğitiminde daha etkin rol alması gerektiğini düşünüyoruz.
 • Aktif çalışan bir kulüpler birliğinin kurulması faydalı olacaktır.

 

 • Satranç Eğitimi ve Antrenörlüğü
 • Yeni başlayan yetenekli bir sporcuyu büyük usta seviyesine taşıyabilecek planlı bir satranç eğitim modelinin uygulanması gerektiğini düşünüyoruz. Bunun için tarama ekipleri ve mesleki okul statüsünde olan satranç okullarının kurulması faydalı olacaktır.
 • Diğer her konuda olduğu gibi satranç eğitiminde ve antrenörlüğünde de liyakatin esas olması gerektiğini düşünüyoruz. Verilen eğitimler, sertifika ve unvanlar adil ve şeffaf olmalıdır.
 • Antrenör görevlendirmelerinde nepotizmle (Yeğencilik) mücadele edilmesi gerektiğini düşünüyoruz.
 • Antrenörlükte ülke sıralaması uygulamasına geçilmesi faydalı olacaktır.
 • Dünyanın önde gelen satranç eğitim modelleri incelenmeli, gerekli görülen ülke kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği yapılmalıdır.
 • Spor kulüplerinin yeni satranççı yetiştirecek şekilde organize olmaları gerektiğini düşünüyoruz. Satranç eğitim sisteminde kulüplerin daha etkin rol almaları ve maddi olarak desteklenmeleri için gerekli çalışmaları yapacağız.
 • Okullar
 • Satrancın okullarda ders olarak okutulmasının devam etmesi gerektiğini düşünüyoruz.
 • Okullardaki satranç dersinin yanında Meslek Okulu olarak Satranç Liseleri’nin kurulması uluslararası düzeyde başarı için faydalı olacaktır. Bu bağlamda başarılı bir örnek olan Voleybol Branşı ile ilgili analizler yapılacaktır.
 • Her isteyen kolaylıkla satranç eğitmeni olamamalıdır. Okullardaki satranç eğitiminde özensizlik kabul edilemez. Satranç eğitimi görevlendirmelerinde liyakatin esas olması gerektiğini düşünüyoruz.
 • Satranç eğitimi kadın ve erkek ayrımı gözetilmeksizin herkese eşit olarak verilmelidir. Kaliteli satranç eğitimine Türkiye’de herkes eşit olarak ulaşabilmelidir.
 • Çocuklar ve Gençler
 • Taşları hareket ettirerek değil, planlayarak satranç oynayan çocuk ve gençler gelecekte yapacakları her işte başarılı olarak, dünyayı güzelleştirebilir. Bu nedenle satrançla tanışan her çocuk ve gence çok değer veriyoruz.
 • Çocukların ve gençlerin lisans sayısı olarak ifade edilmeleri içimizi parçalamaktadır.
 • Çocuk ve gençlerin satranç eğitimi asla küçümsenemez. Birkaç saatlik eğitim alanların, çocuk ve gençlerin satranç eğitmeni olarak atanması kabul edilemez bir çürümenin işaretidir.
 • Ekonomik şartlar çocukların ve gençlerin iyi satranç eğitimi almalarına engel olmamalıdır.
 • Çocukların ve gençlerin satranç eğitimi sürecinde sömürülmesini kabul etmiyoruz. Çocukların aileleri yalan vaatlerle kandırılmamalıdır.
 • Çocuklara ve gençlere satranç eğitimi ve yarışma süreçlerinde psikolojik destek sağlanmasının faydalı olacağını düşünüyoruz.
 • Kadınlar
 • Dernek olarak kadınların haklar ve yetenekler bakımından erkeklerle eşit olduğuna inanıyoruz.
 • Satranç da dahil olmak üzere, kadınların erkeklerden geri kaldığı her alanda, kadınlara erkeklerle eşit olanakların tanınmadığını görüyoruz.
 • Bazı kadın yöneticilerin erkeklerden daha fazla olarak kadınların aleyhine kararlar alışına tanık oluyoruz.
 • Bugün satrançla ilgilenebilen kadın sayısı erkeklere kıyasla oldukça düşüktür. Türkiye’nin her yerinde satrancın kadınlar arasında yaygınlaştırılması derneğimizin ana hedeflerindendir.
 • Türkiye’de yeterli eğitim aldıkları takdirde dünya şampiyonluğuna aday olabilecek kadın satranççılar çıkabileceğine inanıyoruz.
 • Kadınlar, erkeklerle aynı süre boyunca, eşit kalitede satranç eğitimine ulaşabilmelidir. İyi eğitime ulaştıklarında kadınlar satrançta erkeklerle eşit başarı gösterme kapasitesine sahiptirler.
 • Kadınlara yıl boyunca yeterli sayıda turnuvaya katılabilme imkânı tanınması için mücadele edeceğiz.
 • Kadınların satranca katılımını teşvik etmek üzere yerel yönetimlerle iş birliğine gideceğiz.
 • Satranca başlayan kadınların satrancı bırakmaması için çalışacağız.
 • Kadınların satranca katılımını özendirmek amacıyla basın desteği almak için çalışacağız.
 • Satranç oynanan her ortamda kadına yönelik şiddet, taciz ve aşağılamayla tüm olanaklarımızla mücadele edeceğiz.

 

 • İletişim
 • Satranca gönül veren tüm satrançseverlerin kendi güçlerinin farkına varması için çalışacağız.
 • Satranç camiasında herkesin görüşlerini rahatlıkla açıklayabilmesi için korku duvarlarını yıkmak için çalışacağız.
 • Yöntem olarak şeffaflığı benimsiyoruz.
 • Aylık olarak bir bülten yayınlayarak faaliyetlerimizi duyuracağız.
 • Demokratik bir anlayışla çalışacağız.
 • Whatsapp ve facebook gruplarında duyurular yapacak, öneri ve eleştirileri dinleyeceğiz.
 • Yeni teknolojileri takip ederek faydalarından yararlanacağız.
 • Yaşlılar (Veteranlar)
 • Huzur evlerinde satranç eğitimleri ve etkinlikleri organize etmek için çalışacağız.
 • Veteranların bilgi birikimi ve tecrübeleri bizim için çok değerlidir.
 • Veteranların anılarının yeni nesillere aktarılması için çalışacağız.
 • Veteranların turnuvalara katılımının artabilmesi için, gerekli koşulların sağlanması amacıyla girişimlerde bulunacağız.
 • Üreticiler
 • Satrançla ilgili satranç takımı, saati, masası gibi temel ürünlerin Türkiye’de üretilmesini destekliyoruz.
 • Satranç yazarlarının ve yayıncılarının desteklenmesini ve haklarının korunması gerektiğini düşünüyoruz.
 • Satranç üzerine yerli yazılım üreticileri ile irtibata geçerek, bu bağlamda atılım sağlanmasını hedefliyoruz.

 

 

 • Bilim ve Teknoloji
 • yüzyılda satrancın birçok penceresi bilim ve teknolojiye açılmaktadır.
 • Satranca dair yeni bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip ederek satranç camiasına duyuracağız.
 • Üniversitelerle irtibata geçerek satrancın yaygınlaşması ve daha bilimsel bir eğitim verilmesi için araştırmalar yürüteceğiz.
 • Satrancın kadınlar arasında yaygınlaşması için üniversitelerin sosyoloji ve kadın araştırmaları bölümleri ile irtibata geçeceğiz.
 • Satranççıların psikolojik gelişimiyle ilgili olarak üniversitelerin psikoloji bölümleri ile irtibata geçeceğiz
 • Uluslararası İlişkiler
 • Satranç önyargıları ortadan kaldıran evrensel bir oyundur.
 • Satrançseverler Derneği dünyadaki tüm Satrançseverleri kucaklar.
 • Satrançseverler Derneği dünya genelinde kendisiyle benzer amaçlarla çalışan tüm kişi ve kuruluşlarla irtibat kurmaya gayret gösterecektir.
 • Yerel Birimlerle İlişkiler
 • Türkiye’deki belediyelerle ve kent konseyleriyle iletişime geçerek her ilde satranç oynanabilecek bir yer oluşturulması için çalışacağız.
 • Her ilde belediyelerin satranca maddi manevi destek vermesi için mücadele vereceğiz.
 • Köylerden, metropollere satrancı yaymak, başarılı satranççıların yetiştirilmesine katkıda bulunmak ve satranca saygınlığını kazandırmak için mücadele edeceğiz.
 • Üniversiteler
 • Üniversitelerdeki mevcut satranç kulüpleriyle iletişime geçerek, birlikte ortak organizasyonlar yapacak ve projeler yürüteceğiz.
 • Satranç kulübü olmayan üniversitelerde satranç kulübü kurulmasını sağlayacağız.
 • Satrançla Engelsizlik
 • Satranç engel tanımayan bir oyundur. Bu bağlamda farkındalık oluşması için çalışacağız.
 • Satrancın engelleri nasıl kaldırabileceğine dair araştırmalar yapacak, sunumlar hazırlayacak bunları, tüm kurum, kuruluş, yerel yönetimlerle paylaşmak üzere çalışacağız.
 • Satranç salonları engelleri kaldıracak şekilde düzenlenmiş olmalıdır. Bu bağlamda farkındalık oluşturacağız.
 • Sanayi
 • Sanayi tesislerinde çalışanların boş zamanlarında satranç oynaması, çalışanlara sistematik düşünme yeteneği kazandıracaktır. Bu sayede ülkemizde üretimde verimliliğin artacağına inanıyoruz.
 • Bu amaçla sunumlar hazırlayarak, bunları sanayi kuruluşları ve sanayi bölgelerinin yetkilileri ile paylaşacağız.
 • Sağlık
 • Üzücü olayların yaşanmaması için turnuvalarda ilkyardım eğitimli hakemlerin ya da görevlilerinin mutlaka bulunması gerektiğini düşünüyoruz. Bu bağlamda farkındalık yaratmak üzere çalışacağız.
 • Satranççıların karşılaşabilecekleri sağlık problemleriyle ilgili araştırmaları takip edecek ve kamuoyu ile paylaşacağız.
 • Satranççıların nasıl beslenmesi gerektiğine dair araştırmaları satranç camiasıyla paylaşacağız.

 

Mehmet Kızılkaya